Honorære konsulater

Honorære utenriksstasjoner kan være enten generalkonsulat, konsulat eller visekonsulat. Norge har tre generalkonsulater og ni konsulater i Spania.

En honorær utenriksstasjon er en forlenget arm av ambassaden. Det er ambassaden i Madrid som er nærmeste administrative overordnede, og som har ansvaret for kontakten og den daglige oppfølgingen av arbeidet ved konsulatene. De honorære stasjonene kan gi konsulær bistand til norske borgere på steder hvor ambassaden er for langt unna til å kunne bidra.

Generalkonsul Thomas Fredrik Olsen
Visekonsul Toril Merete Wulff

Adresse: Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial Añaza S/N, 38111 Santa Cruz de Tenerife
Telefon: +34 922 628 371
Faks: +34 922 628 370
E-post: consultfe@fredolsen.es

Åpent mandag–fredag 09–14. Stengt lørdag og søndag.