401px-Glenn_Miller_Billboard

Jazz 1717

Tre onsdager i halvåret møtes jazzinteresserte medlemmer i klubblokalene og spiller og prater jazz. Ett av gruppens medlemmer har forberedt et tema med innslag fra cd og dvd. Det er anledning til å ta med venner. Gruppen forsøker også å holde hverandre orienterte om store og små jazzbegivenheter i Puerto.

Anders Leopold har i en årrekke sammen med Egil Eikvil bidratt til å arrangere jazzkveldene. Nå vil han ha en pause. Vi takker for den innsatsen han har gjort. Lars Skoglund har nå gått inn i Anders sted.  Lars er først og fremst opptatt av storbandjazz.

Ledere for jazztreffene er Egil Eikvil og Lars Skoglund.

Vil du vite mer om disse treffene, kan du sende en e-mail til : jazz@clubescandinavo.org