Etter et par år på Dania hotell flyttet klubben inn i egne lokaler i Calle Suecia 21. Kjøpet av disse lokalene ble finansiert ved hjelp av lån. Det var ikke enkelt å få lån, men Kaj fikk Solbank til å gi klubben et lån med ham selv som juridisk (ikke økonomisk) ansvarlig.

Egenkapitalen ble skaffet til veie ved at et antall medlemmer betalte inn hver sin andel. Disse andelene ble gjennom årene betalt tilbake. Tilbakebetalingen skjedde ved loddtrekning av andelene etter hvert som det ble økonomisk mulig for klubben. En bleknet tavle forteller om andelstegningen.

I 2001 får klubben et tilbud om å kjøpe underetasjen til Calle Suecia 21 som har egen hage, svømmebasseng og frittstående anneks og egen adresse til Calle Belgica 50. Nå trengtes mere penger, og et nytt lån ble innvilget. Dette lånet ble betalt i 2009 da leiligheten i Calle Suecia 21 ble solgt.