Det hadde vært skandinaver på Tenerife lenge da en gruppe bestemte seg for å starte en skandinavisk klubb her nede. Det var en gruppe menn og kvinner, først og fremst svensker, som pleide å møtes jevnlig på Dania hotel ( i dag Dania Park), og etter et par møter privat ble dette klubbens faste møtested i noen år.

En slik klubb måtte under francolovene godkjennes og registreres av myndighetene.

De nødvendige dokumenter for klubbens registrering ble sendt inn, og 6. mars ble klubben godkjent og registrert etter daværende lov av 24. desember 1964 och dekret av 20. mai 1965. I 2009 ble disse reglene opphevet og det gamle registret slettet, og klubben har derfor i dag ingen offentlig registrering.

Etter stiftelsesforløpet i 1973 blir 18. mars regnet som stiftelsesdagen eller klubbens «dia de conception» som presidenten uttrykte det i sin festtale ved 45års feiringen.

Blant stifterne var Stina og Jan Dellner og Ingmarie og Olle Berg. Jan Dellner ble klubbens første formann.