REFERAT STYREMØTE MANDAG 11.2.2018 KLOKKEN 15

Tilstede: Einar, Kurre, Bjørn, Anders, Per, Else May

SAK 1 ARBEIDSFORDELING:

Forslag til hovedfordeling av arbeidsoppgaver ble vedtatt:

SAK 2 “Nøkkelvaktliste” og program.

Oversikt tatt til etterretning.

SAK 3: DUGNAD

Arbeidsoppgaver for dugnad 23. februar ble gjennomgått.

SAK 4 Club Escandinavos Venner

Det ble vedtatt å tilby tidligere medlemmer – og venner av klubben tilgang til “Medlemmer av Club Escandinavo” på facebook og epostbrevene : Klubb Nytt for en årspris av 10 euro. Kurre ser videre på hvordan vi skal legge opp praktisk betalingsordning.

SAK 5: ØKONOMI

Januar viste et driftsresultat på 600 Euro.

Alle vedtak var enstemmige.