OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Else-Maj Johansson

Else-Maj Johansson er født i Varberg på vestkysten av Sverige. Hun har bodd og arbeidet på mange steder rundt om i Europa, blant annet i Paris, Spani og Hellas. Men fra 1986 var hun bosatt i Norge, nærmere bestemt på Sørvågen i Lofoten. Sine første bilder fra Lofoten malte den 22 år gamle Else-Maj i året 1957. Siden har hun arbeidet med tolkninger av Lofotlandskapet i maleri, litografi og tegninger.

Hun hadde sin første separatutstilling i Galleri St Nikolaus i Stockholm og har siden hatt en lang rekke utstillinger både i Sverige og Norge, så vel som i Paris. Listen over kollektivutstillinger er også omfattende, fra den første utstillingen i Konsthallen i Gøteborg i 1956 og videre gjennom en lang rekke utstillinger i Norge, Sverige og Frankrike. Else-Maj Johansson har mottatt den svenske stats arbeidsstipend og “Statens Konstnarbidrag”, hun er innkjøpt av bl.a. Nationalmuseum i Stockholm, HM Konungens samlingar og en lang rekke svenske fylkessamlinger.

I 2011 ga Else-Maj ut en vakker bok om sitt forhold til Lofoten. Boken er spekket med Else-Majs lofoteninntrykk slik hun har festet dem til lerretet eller skisseblokken eller gjengitt dem i litografier.

Torsdag 8. november vil Else-Maj fortelle om sitt liv etter en vellykket hjerteoperasjon i vinter.