Dugnad.

Dugnadsbegrepet er regnet som utpreget norsk. Våren 2004 ble ordet dugnad kåret til Norges nasjonalord i NRK-programmet «Typisk norsk».

Men dugnader fins ikke bare i norsk kultur. I mange deler av India er det svært vanlig at hele landsbyen går sammen om innhøsting eller rensing av den lokale dammen. Dette blir på sanskrit kalt «sjramadhan», ‘arbeids-gave’.

I Nord-Amerika bruker en ordet «bee» om å komme sammen for å gjøre noe, f. eks.å sy eller treske. Det engelske ordtaket «Many hands make light work» (‘mange hender letter arbeidet’) viser til fordelene med en dugnad.

«Barn raising» viser til det spesielle arbeidet med å bygge en låve sammen. Mens det var vanlig å bygge låver i fellesskap over hele den nordamerikanske landsbygda fram til og med 1800-tallet, er det i dag sjeldnere, og finnes helst innen religiøse samfunn som amishfolket og mennonittene.

På finsk brukes ordet «talkoot» på omtrent samme måten som det norske ordet «dugnad». Ordet er også lånt inn i finlandssvensk «talko», men er ukjent i standard svensk.

Årets dugnad starter som vanlig kl.10.00 og det blir som tidligere lagt ut en liste over arbeidsområder slik at det enkelte medlem kan velge hvor en vil gjøre innsats

Denne siden er sist oppdatert 30.1.2018