Snapsvisor

Å synge snapsviser når man skal drikke snaps er ikke noe nytt påfunn, det er en gammel tradisjon med røtter langt tilbake i historien. Det regnes med at snapsvisene stammer fra en gang på 1800tallet, men at de har aner mye lenger tilbake i tiden, noen mener fra middelalderen. Ingen vet vel når den første snapsvise ble sunget, men i Skandinavia er det vel først og fremst en svensk tradisjon. Det fins snapsviser også i de andre nordiske land, men de har ikke samme plassen i fest og feiring som de har i Sverige, og utenfor Norden er de sjeldent forekommende.

Det er bare i Sverige og i det svenske Finland at man fortsetter å skape och synge snapsviser slik det alltid har vært gjort. Man tar en kjent melodi og skriver en ny tekst som passer til snapsenes antall og rekkefølge. Når denne tradisjonen er holdt levende spesielt i Sverige henger trolig sammen med svensk matkultur og spesielt smørgåsbordet.

Det fins snapsviser av mange slag med ulike tekster og melodier, og de blir satt stor pris på og nye brukt som et middel til å høyne stemningen i festlig lag. I Sverige fins det i dag et utall hefter med tekster til snapsviser, og de fleste sanghefter inneholder en egen avdeling med snapsviser.

I dag fins det også en rekke nettsider ned samlinger av snapsviser. Noen av dem gjør krav på å omfatte langt over 1000 tekster. Og det arrangeres i dag konkurranser på nettet om de beste nye snapsviser.