Barbro Hornej Jørgensen døde natt til fredag 19. oktober etter noen tids sykdom. Med Barbro er et av klubbens mest aktive og innsatsvillige medlemmer gått bort. Barbro har vært medlem i klubben i mer enn 25 år. Hun deltok aktivt på klubbens samlinger, var reiseleder på våre utflukter, tok imot, sorterte og solgte varer på våre rastroer, sammen med Ilse var hun ansvarlig for Amatørenes aften en gang i året og bidro også ellers med innholdsrike program på våre møter. Hun satt i styret i flere år, senest som president i 2009.

Det er et hjertevarmt og kunnskapsrikt menneske som er gått bort. Hun delte gjerne med andre av sin viten om Tenerife og ikke minst plantelivet her.

Vi lyser fred over Barbros minne.