Protokoll

Planeringsmöte för tillträdande styrelse för Club Escandinavo den 29 januari 2018.

Närvarande

Ordförande : Einar Spang

Vice ordförande: Bigitta Karlsson

Kassörer: Kurre Östberg

Liisa Östberg

Sekreterare: Per Persson

Sune Överhagen

Övriga: Anders Forsberg

Suppleant: Else-Maj Johansson

  • Då styrelsen är utökad på pga att kassör- och sekreterarefunktion är

dubblerad diskuterades kort röstförförandet. Om samtycke inte uppnås tas beslutet i samband med den uppkomna situationen.

2. Man igenom det interna notatet som presidenten skrivit och

skickat ut, och styrelsen beslutade sig för att använda notatet for

verksamheten.

3. Klubben behöver nya medlemmar och avseende detta gick man igenom

marknadsföring medelst internet. Enighet avseende att klubben bör

arbeta med både en egen webbsida och en facebooksida. Den senare

sidan skall i första hand handla om information och aktiviteter som

förnyas och utvecklas efter hand, medan webbsidan skall ha en mer

långsidig inriktning avseende information. Förslag till förbättring var bl a

att det bör vara mer information som riktar sig till de som ej känner

klubben men kan lockas besöka och bli medlemmar, dvs mer extern

information.

3. Avseende Facebooksidan har Kurre Östberg skapat en sådan med

adress http://www.facebook.com/escandinavo. Man föreslog att kontakt

skulle tas med Björn Nilsen som driver facebookgruppen Skandinavere

på Tenerife för att höra om denne inte är intresserad av att hjälpa till

med klubbens marknadsföring på internet. Einar Spang hör med denne. Journalisten

och författaren Anders Leopold skall också tillfrågas om att medverka.

Beträffande webbsidan skall man ta kontakt med Egil Eikvil och höra

om han är villig att fortsätta med denna.

4. Som en del av utvecklingsarbetet försöker vi ordna ett möte med

styrelse och ledare för de klubbens aktiviteter i samband med

nästa styrelsemöte måndagen den 5 februari , kl 14.00

Respektive gruppledare är

Bridge Kurre Östberg

Vattengymnastik: Lollo Hedlund

Boule: Lars Kolmodin

Jazz :

Egil Eikvil

60-tal:

Lasse …

Ilse Bodin

Målargrupp: Liisa Östberg, Sune Överhagen

Bibliotek Egil Eikvil

Utflykter: Barbro Hornej

5. Fd ordförande Ilse Bodin visar tidigare dokument och

information om klubben som finns arkiverat vilket kommer att ske

den 1 feb klockan 15.

6. Det diskuterades schema för styrelsemedlemmarna att delta i

aktiviteterna på måndagar och torsdagar, dvs låsa upp, stänga och andra åligganden i samband med

detta.

7. Övriga frågor

Under ett torsdagssamling kommer en grupp som tillverkar dockor vilka sedan

säljes till förmån för Unicef att presentera sin verksamhet. I samband

med detta beslutade klubben att inköpa en docka som sedan utlottas i

samband med denna aktivitet.

Elsemaj Johansson kommer att berätta lite om sitt målarliv kommande

torsdag. Hon kommer då att sälja ett antal av sin bok och även av

en systerns bok ( systern var tillika konstnär). Intäkten kommer att gå till klubbens verksamhet.

Sune Överhagen

biträdande sekreterare

Readers comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *