Bridge hver tirsdag  kl  14.00.

Hver tirsdag (i vintersesongen) spilles det bridge i klubbens lokaler. Alle bridgeinteresserte skandinaver er velkommen til å delta.  Frammøte senest kl. 13.40.

Nybegynnere kan også være med, i første omgang som bakspillere for senere å delta i spillet ved bordene.

Kurre Østberg. Fotograf: Bjørn.

Leder for bridgegruppen er Kurt Østberg