Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Som en del av NATO trengs et moderne og sterkt forsvar. Det gjør at andre ikke våger å true eller angripe Norge.

Norge har en spesiell geografisk plassering med Russland som naboland i nord og det nøytrale Sverige som nabo langs det meste av østgrensen.

Norge har en godt utrustet hær med dyktige og erfarne soldater, og vi har et landsdekkende og modernisert heimevern. Sjøforsvaret har ubåter og nye og operative fregatter som jevnlig er ute på lange tokt. Luftforsvaret er i beredskap 24 timer i døgnet for å vokte norsk luftrom.

Terje Buljo har i mer enn 40 år arbeidet i eller med direkte tilknytning til forsvaret. Han vil dele med oss av sine kunnskaper og erfaringer.