Dukker søker foreldre

Denne dagen kommer Margareta Scmeckel-Blästa og Monica Elisabet Lindgren til klubben for å fortelle om det arbeidet de er engasjert i her i Puerto de la Cruz, nemlig å lage dukker som selges til inntekt for Unicef som er opprettet under FNs barnekonvensjon. Dette er et frivillig arbeid der alle inntektene går til Unicef.

Et av de viktigste områdene for Unicef er barns helse, og dukkene kan være med å redde barns liv. Dukkene søker en familie som er villig til å gi dukken et hjem og gi en gave til Unicef på € 20-40. € 20 gir seks vaksiner mot dødelige sykdommer.

Vi får vite litt om Unicefs virksomhet og om det frivillige arbeidet som drives.

Noen av dukkene er med på besøket og håper å finne hjem som vil gi til Unicefs arbeid for barns helse.