Evergreens vi ikke bør glemme.

Denne gangen skal vi lytte til noen av de evergreens vi ikke hører så ofte, men alle er en del av det som gjerne kalles The Great American Songbook, som også er kjent som “American Standards”. Disse begrepene dekker de viktigste og mest inflytelsesrike amerikanske populærsanger og jazz standards fra perioden 1920-1950, en periode da det ble skrevet en mengde musikk for Broadways musikkteatre jazzens storband og det store antall populære sangere. Perioden er også radioens storhetstid som underholdningsmedium i USA og Europa.

Blant komponistene som gir sine bidrag i denne perioden finner vi George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern, Harold Arlen, Johnny Mercer Richard Rodgers, Vincent Youmans og Vernon Duke.

En kan kanskje si at det som betegner slutten på Song Book perioden er fremveksten av Rock and Roll. En rekke av sangene fra denne perioden er fremført av mange artister og spilles ofte. Noen er det kanskje ikke så ofte vi hører, og noen av dem vil vi trekke fram denne onsdagen.