President Einar Spang

Visepresident Bjørn Nilsen

Kasserer Kurre Östberg og Liisa Östberg

Sekretær  Ingemar Zellbi

Styremedlem  Anders Forsberg

Varamedlem Kjell Aastrøm

Mailadresse til styret: styret@clubescandinavo.org