Intervju med Einar Spang

Vi har gjennom årene hatt en rekke intervjuer med medlemmene der de har fortalt om sitt liv. Anders Leopold har gjennomført flere av disse intervjuene og er selv blitt intervjuet. Denne gangen har han naturlig nok hentet inn vår nyvalgte president, Einar Spang i intervjustolen. Dermed får medlemmene en god anledning til vite litt mer om vår nye president. Og denne gangen blir det altså en samtale mellom to journalister. Og som Anders sier: Vi er båda journalister, inte har varit. Sådana slutar inte förrän skrivmaskinen ställs på hyllan.