Jazz 1717

Klubben tradisjonelt hatt jazzkvelder et par ganger i uken. Det arbeides med å finne medarbeidere som kan bidra til å gjenoppta tradisjonen.