Jazz 1717

Onsdag 13. mars var like mange personer som datoen samlet til siste jazztreff denne vintersesongen. Kvelden bød på medlemmenes melodiminner og det omfattet opptak fra 1920tallet til i dag. Til høsten motes vi til nye samlinger, og forslag og ønsker om program kan sendes til Torgeir (torgeirhansen10@gmail.com) eller Egil (egilye@broadpark.no). Vi setter stor pris på om noen vil presentere egne favoritter eller et tema med en spesiell vinkel på artist, band eller meloditilfang.

Tre onsdager i halvåret møtes jazzinteresserte medlemmer i klubblokalene og spiller og prater jazz. Ett av gruppens medlemmer har forberedt et tema med innslag fra cd og dvd. Dersom jazz er noe for deg, er du hjertelig velkommen. Det er anledning til å ta med venner.

Gruppen forsøker også å holde hverandre orienterte om store og små jazzbegivenheter i Puerto.

Ledere for jazztreffene er Egil Eikvil og Torgeir Hansen

Egil. Fotograf:Bjørn