Her er lagt inn dokumenter som forteller om og er med og styrer klubbens liv.