Stiftelsen

 

En gruppe skandinaver bestemte første halvdel av 1970 tallet å stifte en skandinavisk klubb på nordsiden av Tenerife – Puerto de la Cruz.

En slik klubb måtte under den gangens styresett – General Franco – godkjennes og registreres av myndighetene. De nødvendige dokumenter ble sendt inn til myndighetene, som registrerte og godkjente klubben etter daværende lov av 24 desember 1964, samt et dekret av 20 mai 1965.

I 2009 ble disse reglene opphevet og det gamle registeret slettet, slik at i dag har klubben ingen offentlig registrering.

Etter stiftelsesmøte i 1973 blir 18 mars regnet som stiftelsesdagen, eller klubbens “Dia de conseption, som klubbens president uttrykte i sin festtale ved klubbens 45 års feiring.

Blant stifterne av klubben var Stina og Jan Dellner og Ingmarie og Ole Berg. Jan Dellner ble klubbens første president.

Nye lokaler

Etter et par år flyttet klubben inn i egen lokaler i Calle Suecia 21. Kjøpet av lokalet ble finansiert ved hjelp av lån. Kai Jorgensen fikk den gangen Solbank til å gi klubbem lån med ham selv som juridisk ansvarlig. (Ikke økonomisk ansvarlig)

Egenkapitalen ble skaffet til veie ved at et antall medlemmer betalte inn hver sin andel, som gjennom årene ble tilbakebetalt.

I 2001 får klubben tilbud om å kjøpe underetasjen til Calle Suecia 21. Her var egen hage og svømmebasseng samt et frittstående anneks, med adressen Calle Belica 50.

Et lån ble innvilget klubben, som ble tilbakebetalt i 2009 med pengene fra salget av Calle Suecia 21.

Eget hus og hage.

Fotograf: Bjørn

Mandag 15 oktober 2001 var klubbens medlemmer samlet i Hagen til innvielsesfest for nyoppussede lokaler
Klubbens president Kai Jorgensen ønsket velkommen etter alle forutgående hendelser. Det hadde seg slik at en person hadde påtatt seg å bygge om og renovere klubblokalene til 1 oktober. Denne personen forsvant, og pengene som var betalt på forskudd med ham.

Denne svindelen og underslaget ble politianmeld, men det ga ingen resultater. Klubbens økonomi ble derved vesentlig svekket.

Gode, dyktige og villige klubbmedlemmer, samt venner, stilte opp og gjorde en kjempeinnsats. Som president Kai Jørgensen uttalte på innvielsesfesten.

– Arbeidet ble utført med stor iver og dyktighet.

Klubblokalene som tidligere var i bygningens øvre etasje ut mot Calle Suecia ble leid ut som leilighet og klubben rykket inn i nyoppussede lokaler ut mot en praktfull hage. Derimot var ikke svømmebassenget særlig brukbart.

Svømmebassenget fylles igjen.

Et åpent og tomt svømmebasseng uten gjerde eller annen beskyttelse rundt er ikke det en ønsker å ha i en hage som brukes til fest og feiringer. Faren for at noen skulle falle over kanten var stor. I 2006 ble bassenget fylt med rivningsmasse samt annet skrot, spesielt et stort antall fuktskadde bøker.

På toppen ble det lagt sand og tilslutt dekket med støpte fliser. På denne måten fikk klubben en plan flate med plass til bord og stoler.

I 2013 ble det satt opp markiser som dekker hele flaten og beskytter mot sterk sol, uvær 0g regn.

Hyggestund under beskyttende markise. Fotograf: Bjørn

Styret er interessert i at alle som kan bidra med informasjon om klubben. Så kjenner du til ting som andre medlemmer bør vite om, så gi oss et ord på e-post, så vi kan bygge ut dette kapittelet.