Til denne kvelden kan medlemmene presentere sine melodiminner, innspillinger de har satt stor pris på eller melodier det knytter seg spesielle minner til. Hvis du ikke selv har innspillingene, kan vi hente dem ned til deg. Gi så nøyaktige opplysninger du kan om den innspillingen du ønsker å presentere. Send en mail til torgeirhansen10@gmail.com.