Club Escandinavo – Protokoll från styrelsemöte 5 feb 2018

Närvarande Einar Spang, Kurre o. Liisa Östberg, Anders Forsberg, Birgitta Karlsson, Else-Maj Johansson samt Sune Överhagen

1 Protokoll föregående möte uppläses.

2 Styrelsen bestämmer att samma priser som tidigare skall gälla i baren.

3 Styrelsen söker nya baransvariga. Skall höra med tidigare säsongs ansvarige.

4 Massutsändelse av email. Kurre undersöker förutsättningar.

5 Dugnad ( gemensam fixardag) 24 mars . Ansvariga att avdela arbetsuppgifter avgjordes.

6 För våren reducerat pris för att bli fullvärdig medlem.

Måndag 19 feb kl 14 nästa styrelse möte.

Sune Överhagen

biträdande sekreterare

Från aktivitetsgruppens möte den 12 feb

Det kommer att bli en utflykt i samband med 45 års firandet. I övrigt blir därför ingen utflykt under våren.

Ev. ersättning till den som gör spotifyinspelningar till jazz och 60-talsgrupperna. Man önskar halva kostnaden för spotify dvs 550 s kr.