Referat fra møte i Programkomiteen Club Escandinavo,  27. november 2018 kl 1300 hos Else- Maj Johanssson.

Til stede: Else-Maj Johansson, Sigrunn Veigaard, Lars Skoglund, Hilgunn Pedersen.

Møtet ble konsentrert om programmet for de første ukene av 2019.

 Det antas at Klubben åpner mandag 7. januar med vanlig program Boule og åpen bar/kafé.

Torsdag 10. januar:       «Mingling» – koseprat og gjensyn etter juleferien.

Onsdag 16. januar:        1717 Min jazz v/ Torgeir Hansen

Torsdag 17. januar:       «Språk over grensen» – svensk-norsk spørrelek ved Hilgunn og Lasse.

Torsdag 24. januar:       Anders Leopold intervjuer Marta  von Poroszlay.

Onsdag 30. januar:        Pensjonærsdisco  ved Ilse og Lasse.

Torsdag 31. januar:       Årsmøte. Etter middagen: Nostalgifilm ved Anders Leopold

Torsdag  7.februar:      Svenska snapsvisor ved Ilse og Lollo.

Torsdag 14. februar:     Om Tenerife, ved Bjørn Nilsen

Det ble også drøftet mulig program i karnevalstiden, når man vanligvis avvikler «Hatteparaden»:

Spansk aften der vi anmoder Christer Skoglund om å bidra med musikk, og der deltakerne kan velge om de vil kle seg ut eller ikke.

Programkomiteen oppfordrer medlemmene til  å komme med ønsker/forslag til videre torsdagsprogram og øvrige aktiviteter; utflukter, felles gjøremål.

HilgunnPedersen (sekretærhjelper)