”Roliga historier” var i flere år en fast post på klubbens møteprogram. Etter noen års fravær er den nå tilbake. Programmet er avhengig av at medlemmene stiller opp og beretter muntre historier. Anders leder programmet og slipper medlemmene til med sine berettelser. De som har noe å bidra med, forteller dette til Anders som setter sammen programmet etter de tilbud han får.