Styrelsemöte i Club Escandinavo 5 mars 2018

Närvarande: Einar Spang, Per Persson, Kurre Östberg, Liisa Östberg, Birgitta Karlsson, Anders Forsberg och Sune Överhagen

Följande punkter togs upp:

I. Klubbavgiften diskuterades.

1.1 Det har ställts frågor om att en (1) euro läggs på i samband med måltid på torsdagarna och att detta blir dyrare för de som ofta går till klubben i samband med detta. Anledningen till att detta läggs på är att disk och liknande i samband med måltiden utgör en extra kostnad för klubben.

1.2 Vidare har frågor ställts avseende rabattering av avgiften för de som har sent inkommit till klubben under vårsäsongen. En förklaring är att två som fick denna rabatt har deltagit i utarbetande av klubbens Facebooksida och webb-sida och dels gavs rabatten som en good will för att få nya medlemmar med tanke på kommande säsonger.

II Inkomsterna diskuterades

II.1. Det har under januari influtit 585€ i medlemsavgifter och februari 295€

II.2 Klubben har fn 4099€ på bank. Målet för klubben är att försöka ha en buffert för

oförutsedda utgifter och detta ger inte nuvarande ekonomi möjlighet till.

II.3 Medlemsavgift för året 2018-19 kan betalas via bank och bör ske under oktober. De som inte önskar betala då kan meddela detta via email och tala om att de vill vara medlemmar och betala senare /vid ankomst. Motivet är att det för planeringen är bra att veta antalet medlemmar under året för planering.

III. Inkomster vid sidan av medlemsavgift diskuterades.

III.1 Lotteri en gång per månad. Vinster fruktkorg. Liisa och Kurre ordnar vinster till nästa tillfälle. I samband med sillbordet lottas tavlor från målargruppen ut.

III.2 Sponsorverksamhet

Man skall höra med företaget Nordic Shop. Kanske finns möjlighet att samordna klubbens aktivitet med Nordic Shop så att till exempel klubbens medlemmar kan beställa varor från butiken som Nordic Shop levererar till klubben i samband med klubbens möten? Per Persson tar kontakt med Nordic Shop.

Andra sponsoralternativ diskuterades.

III.3 Inkomster andra klubbaktiviteter

Trädgårdsfesten (Hagefesten) i början av säsongen diskuterades. Man kommer att ta en avgift på fem (5) Euro. Då kommer maten beställas via catering. Baren är öppen där överskottet går till klubben.

45 -årsjubileet . Medlemmens avgifter utgör vad aktiviteterna kostar per person. Gästernas extra kostnad går till klubben som inkomst.

IV.Värvning av nya medlemmar

En satsning fastboende som medlemmar i klubben. Per Persson gör en första kartläggning av personer.

Funktioner som är mer aktuella för fastboende bör sökas. Att klubbens Facebook eller nätet skulle kunna användas för att samordna resor till konserter, teaterföreställning och liknande aktiviteter är en möjlig funktion.

V Vivianne Engman har önskat att Kajs tavla skall flyttas till en plats där den är synligare. Detta beslutas.

VI. Programpunkter för torsdagar diskuterades.

Det behövs ytterligare två program under våren. Man diskuterade och skall fråga om någon kan tala om golf. Ytterligare ett förslag var att någon skulle kunna tala om påsktraditioner på skärtorsdag.

En grupp som handhar programmen bör utses. Per Persson deltar från styrelsen.

VII Kostnaderna

Internet och telefon kostar 500 Euro per år. Utnyttjas ytterst litet. Kassören Kurre Östberg föreslår att detta sägs upp, vilket beslutas.

VIII Birgitta Karlsson tar upp att något bör göras för att förebygga ohyra under perioden klubben är stängd. Man avvaktar avseende lösning på detta .