Møtet ble holdt i Klubbens lokaler, styremøte utvidet med utvalg for valg foranekstra årsmøte samme dag.

Til stede: Einar Spang, Kurt Östberg, Liisa Östberg, Anders Forsberg, Else-Maj Johansson, Gro Nilsen, Hilgunn Pedersen.

Plan for det forestående årsmøtet ble gjennomgått.

Programkomiteens forslag til de første ukene i 2019 ble referert.

Kasserer gjorde rede for den økonomiske situasjon og meddelte at oppgjør for elektrikerarbeid var i orden. Klubben har pr dato 81fullt betalende medlemmer.

HilgunnPedersen (sekretærhjelper)